Floorball i Hørning

Referat af ordinær generalforsamling

Hørning Floorball Klub

12 .september 2019

 

Formanden bød velkommen. Som ordstyrer blev Martin Damsgaard valg.

Martin konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig varslet.

1: Formandens beretning

Sæsonen 2018/2019 har igen været omgærdet af rigtig mange aktiviteter. Først og fremmest er vi presset på vores træningstider, da Hørning er stærkt underdimensioneret med haltider, men grundet vores medlemsfremgang lykkedes det os at få ekstra tid for vores ungdom tirsdag eftermiddag ligesom vores tid for floorball for sjov onsdag aften blev vores egen.

Derudover har vi haft meget fokus på at få nogle af de bagvedliggende funktioner til at fungere. Dette omhandler bl.a. udlevering af stave til nye ungdomsspillere, hvor Anders Loven nu står for udleveringen og Joan godkender berettigelsen. På træningskampsæt har dette rodet en del, hvorfor Sanne fremadrettet sørger for at kampsættene er i orden. På dommersiden er vi tilsvarende blevet udfordret da vi selv SKAL levere dommere til vores hjemmekampe, og trods vi i året gennemførte internt dommerkursus for 12 dommere er vi stadig udfordret her. König varetager det at koordinere dommerindsatsen herunder meget gerne få uddannet flere dommere. Endelig arbejder vi med at få mere ordnede forhold omkring officials, hvor Henriette har arbejdet har arbejdet med at få styr på dette.

På økonomisiden var vi stærkt udfordret primært grundet Floorball Danmark. Forbundet havde katastrofalt regnskab og valgte at sende regningen til medlemmerne – her blev vi så straffet for vores medlemsfremgang. Dette har også ramt os i indeværende år da systemet er ændret fra fast medlemsfee til fee pr medlem, hvilket betyder en 20 fordobling for os der kan mærkes.

Klubben er langt fra en ny klub. Vi har uofficielt 20 års jubilæum i år og dameholdet har 10 års jubilæum J. I 1999 aftalte en flok forældre på Bakkeskolen at dyste mod lærere og pædagoger i Bakkeskolens gamle gymnastiksal. Det var sjovere end vi troede og det blev hurtigt til ugentlige kampe, hvor tempoet var højt men regler sparsomme. Efter ca. et år flyttede vi fra den gamle gymnastiksal på Bakkeskolen til den nye gymnastiksal, stadig sammen princip med brug af rullemadrasser som bander og meget små mål, høj intensivitet både i spil og i verbale udtryk.

I 2001 blev det muligt for os at få faste tider på Højboskolens gymnastiksal, men det var dog et krav at der var tale om en klub, hvorfor klubben officielt blev stiftet i 2001 som HIF afdeling – men reelt startede vi i 1999.

I august 2008 indviede Hørning Hallen det nye byggeri med den nedsænkede minihal DYBET samt meget mere, og dette var starten for floorball til at blive en decideret klub i hallen, og allerede året efter startede vi et damehold, 10 år efter klubbens opstart som uorganiseret forening. Svært i starten, for jo reelt ikke mange der vidste hvad floorball var – noget vi også i dag nogle steder arbejder med! Men i løbet af nogle år kom holdet op og stå og er i dag et særdeles konsolideret tilbud for hyggespillere, dem der vil lidt mere hyggelige venskabskampe og endeligt dem der vil meget mere, hvor klubben bl.a har et 1. divisions damehold som ekstra tilbud for dem der vil det!

Så dame holdet i floorball i Hørning er et hold der i 2019 kan fejre 10 års jubilæum.

Indtil seneste udvidelse af hallen med PULS Arena i 2015 spillede vi kun hygge-floorball i DYBET, men efter udvidelsen af Hørning Idrætscenter med PULS Arena er floorball vokset markant og har i dag 7 hold rammende alle i alderen 6 år til over 80 år, stor set et nyt hold hvert år

 

Beretning fra udvalgene:

Forretningsudvalget (Henning):

Består altid af formand, næstformand og kasser, men er i året udvidet med Kristian, der varetager klubbens hjemmeside samt Winnie, der bistår med at sikre informationer på hjemmesiden herunder kalenderfunktionen. Ellers omhandler aktiviteterne meget eksterne anliggende til HIF, HIC, kommunen o. lign. Endelig blev der skaffet træningsdragter til alle trænere og hjælpere – en lille påskønnelse af den indsats der ydes fra mange frivillige i Hørning Floorball Klub.

Økonomiudvalget (Joan):

Udvalgets store opgave er at sikre klubbens likvider, hvilket de sidste par år er blevet stærkt udfordret grundet kommende og nye udgift samt klubbens ekspansion. Derudover skal medlemsstyringen gennemføres sådan at dem der er træner er medlem og betaler kontingent

Udstyrsudvalg (Brian):

Fokus har meget været på at sikre vi har rette udstyr for gennemførelse af træningen samt bistå medlemmer med køb af udstyr. Men efterhånden mange hold er dette udvalg udfordret for vi har ikke fået mere plads til vores udstyr. Specielt i DYBET er der total kaos med udstyret, men i Puls Arena er det en opgave at få placeret udstyret. Der arbejde med at tilvejebringe nyt skab alene for målmandsudstyr

Trænerudvalg (Henning):

Store opgaver er at få trænere til holdene samt sikre at trænerne får så gode muligheder som muligt for gennemførelse af træningen. Dels har der været mange trænere på trænerkursus, dels har der været en del trænere på Trænerkursus 1-2, men indsatsen vil fortsætte. På trænersiden voksede vi med et decideret U11 Flex hold og for nuværende sæson er dette endda udvidet med et junior U13 hold, tre børnehold i alt.

På herresiden skabte vi vores egen lille ”3. division” bestående af klubber i området. Super god struktur og endda meget spændende kampe, og trods tætte kampe endte vi på 3. pladsen 1 mål fra 1. pladsen J. Successen gentages i år og fremadrettet ser vi hvad der sker også i forbundet. Damerne spillede stadig 1. division, hvor der både var tætte og hårde kampe og lettere kampe – svære næste sæson d de lette modstandere nu spiller 2. division og de hårde modstandere mødes 3 gange.

Stævneudvalg (Brian):

Med deltagelse i turneringer er der mindre aktivitet her, men det årlige julestævne i Mørke er stadigt interessant. Derudover er fokus på etablering af træningskampe.

PR- og Marketingsudvalg (Anders):

Formålet er at informere om sporten samt lave reklame for sporten. Her er der to fokus: Sociale medier primært omkring Facebook samt trykte medier med foldere og bannere.

Social- & festudvalg (Sasha):

Udvalget laver events samt fester, og havde bl.a. stor deltagelse ved den arrangerede Oktoberfest i Skanderborg samt til klubfesten. Udvalget er ved at arbejde med fokus i en ændret klub fro to hold til en klub med 7 hold fra alderen 6 år til 80 år!

Børne- & Ungdomsudvalg (Stine):

Udvalget blev etableret i sæsonen og vil være et vigtigt omdrejningspunkt for næste bestyrelse.

 

Sluttelig skal lyde en stor TAK til alle frivillige i bestyrelsen, i udvalg og som hjælper i klubben. Målet er vanen tro at der afholdes strategimøde i foråret 2020, hvor alle engegerede i udvalg deltager og drøfter hvor vi vil have klubben til at arbejde sig hen – samt sætte aktiviteter i gang for at nå dette. Samtidig skal lyde en stor TAK til klubbens to sponsorer ECIT Software (også sponsor på vores hjemmeside) samt Hørning Installation, der er sponsorer på alle vores spillerdragter og netop har forlænget aftalen således vi kan udvide med kampsæt til unge, junior og – måske snarligt: Ynglinge

 

2: Aflæggelse af revideret regnskab og budget

Klubbens regnskab viste et underskud på ca. -3.500, hvilket ikke er tilfredsstillende. Dette skal ses i sammenhæng med store udgifter forbundet med medlemskab af Floorball Danmark, øgede kontingenter, betalinger til hallen samt træningsdragter til trænere.

Efter 10 år med uændret kontingent er kontingentet for sæsonen 2019/2020 hævet lidt da de skalerende udgifter fortsætter og klubbens aktiviteter stiger. Trods stigningen i kontingent budgetteres dog fortsat med et et nul resultat. Klubben har fortsat en særdeles sund økonomi fordi vi trods ekstrem lav kontingent er sparsomme uden at være nærige.

3: Indkomne forslag. Ingen forslag men et opråd fra König (dommeransvarlige). Der mangler dommere, og med holdenes udvidede aktivitetsniveau er dette vigtigere end nogensinde før! Derfor skal vi se på det så det ikke bliver et problem – og vi skal arbejde på at gøre det sjovt at være dommer.


4: Valg af foreningsformand jf. § 13 stk. 1. (ikke på valg)
5: Valg af foreningskasserer jf. § 13 stk. 1. Joan blev genvalgt
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer. Stine, Sasha og Henriette ønskede ikke genvalg.

Valgt til bestyrelsen blev Brian Husum, Lorenz Jabcke, Anders Folmer, Anders Loven, Jesper Vestergaard og Maria Galsgaard.

Der skal fra formanden lyder en KÆMPE tak for indsatsen til Sasha, Stine og Henriette. Stine og Sasha har været med stor set fra da dameholdet startede og været uvurderlige i etablering af dette hold, og Henriette har hovedkulds sprunget ud i det at få styr på officials gerningen
7: Valg af op til 2 suppleanter. Klubben har ikke suppleanter
8: Eventuelt

Fokus det nye år bliver etablering af Børne- og Ungdomsudvalg, få juniorholdet op og køre, få motionsfloorball op og køre og få styr på back-up funktioner (dommere, officials og lagerrum primært i DYBET).

Bestyrelsen mødes for konstitution hos Lorenz den 23. september (starter med noget at spise).

Efter generalforsamlingen takkede formanden Martin for sin indsats, for de gode diskussioner samt for det flotte fremmøde. Derpå var generalforsamlingen ovre og herretræningen kunne starte.

Henning Sejer Jakobsen

Formand