Floorball i Hørning

Referat af ordinær generalforsamling

Hørning Floorball Klub

24. oktober 2023

 

 

Formanden takkede for fremmødet.

Som ordstyrer blev Jane Kragsig valgt

 1. Formandens beregning v/Henning Sejer Jakobsen

Sæsonen har været præget af sikring af træningerne ligesom en forventning om mere træningstid næste sæson, hvor der er endnu en hal klar.

Vores børnehold fandt en ramme, hvor også vores miniput hold under Anders Rosager hold virkelig kom i gang. U7 og U9 med Karina og Sanne trænede sammen, og holdet kom godt i gang, U11 med Anders Loven og Simone samt U13 under Kristian og Bodil med Nicklas og Jonas som hjælpere fik dette virkelig konsolideret sig. Kidzliga og kampe for U11 og U13.

Seniordame holdet under Henrik udviklede sig og vandt (igen) 1. division, men holdet oplevede også pæn tilvækst. På kampsiden forsøgte forbundet her at give en hjemmekamp mod eliteholdene, hvilket var en oplevelse. Træningskampe for nyere spillere var tilsvarende et godt initiativ. Herreholdet med Jesper som koordinator og Henning som kamptræner spillede Startpulje med gode og tætte kampe. Derudover var der træningskampe for nye, bl.a. i Galten.

Motionsholdet med Ilse som koordinator tirsdag formiddag oplevede pæn fremgang og holdet er ved at nå en passende størrelse. Holdet har skabt en god stemning.

Dommerfunktionen blev styrket bl.a. med køb af headsæt, hvilket er super for dommere. Vi gik til kampe over til MVP, hvor spillere lægges i systemet – og kampe styres via computer (klub anskaffede sig computer til dette). Nu mangler der bare at MVP kærer fornuftigt.

Endelig blev klubbens nye store depotrum indviet med de udfordringer der er for orden her. Allerede nu kan vi se at dette nok er underdimensioneret.

Klubben havde Store Strategi Dag – har vi ca. hvert andet år med deltagere i udvalg for at drøfte klubbens fremtid. God dag, og de besluttede aktiviteter blev sat i søen:

 • Skift fra Conventus til Holdsport
 • Honoreringssystem af dommere samt dommersæt
 • Sponsoraftaler med en række virksomheder for reklame på trænertøj og dommertøj. Her ydede Thoma en kæmpe indsats, og sammen med Brian og Torben kom der reklamer på banderne og reklamer på tøjsæt til trænere
 • Strategi for træninger sæson 2023/2024 og vores ønsker
 • Omstrukturering af organisationen for Hørning Floorball Klub.

Klubben var klar til at gå ind en ny spændende sæson: 2023/2024.

Der er mange jeg gerne vil knytte en kæmpe tak til: Klubbens frivillige i udvalg samt klubbens trænere og hjælpetrænere – uden jer var der ikke en klub. Her vil særligt takke Henrik for en enestående stor indsats for dameholdet, som Nicklas og Jonas, der utrætteligt støtte op om vores ungdomshold.

En helt særlig tak – og hyldest som Årets Ildsjæl går til en spiller, træner og hjælper, der har været uundværlig i klubben i mange år. Vedkommen spiller på herreholdet som særlig skarp back med en fast og dejlig kommentar til alle kampe: Jeg er klar, men er der for mange sidder jeg gerne over. Vedkommende har dommercertifikat, men vil ikke være dommer – men rart at have når man er træner. Foruden at står for vores hjemmeside og sponsor på dette sammen med at være sponsor på vores klubdragter, hr vedkommende sammen med sin kone Bodil opbygget og fået styr på vores U15 hold.

Det er for mig på vegne af bestyrelsen en ære at tilkende Kristian Kaadner titlen som ÅRETS ILDSJÆL.

 1. Aflæggelse af revideret regnskab og budget

Joan fremlagde regnskabet, der viste et beskedent overskud. Regnskabet viste væsentlige ændringr i forhold til budgetteret hvilket primært skyldes kraftige reklameindtægter og udgifter i relation til disse.

Budgettet for 2023/2024 viste stigende indtægter grundet lille stigning i kontingenter for flere medlemmer. Men udgifter primært skyldes forbundet stiger også voldsomt hvorfor dette er nødvendigt.

Endelig forventes der større indtægt grundet skift til Holdsport, der gerne skulle medføre færre tab på debitor.


 1. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag


 1. Valg af foreningsformand jf. § 13 stk. 1.

Formand på valg lige år


 1. Valg af foreningskasserer jf. § 13 stk. 1.

Kasser Joan Hansen ønskede ikke genvalg. Som ny kasserer blev Kirsa valgt.


 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Anders Holmer ønskede ikke genvalg men ”tager pause” som han udtrykte det. Øvrige medlemmer var villige til genvalg. Derudover blev lotte Laursen valgt til bestyrelsen


 1. Valg af op til 2 suppleanter

Da klubben har mange medlemmer, er der ikke suppleanter. Repræsentantskabet godkendte dette.


 1. Eventuelt.

Der var ønske om klarhed vedr. omklædning og lukketider i HIC som ikke er tilfredsstillende.

Formanden (Henning) takkede for godt fremmøde og deltagelse.

 

Referent/Henning Sejer Jakobsen